Söz

Unutma

Batmadan çıkamazsın,
dibi görmeden zirveden
lezzet alamazsın.